På tide å stikke fingeren i jorda

25.07.16Birte Usland, styremedlem i Norges BondelagRegjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

  • Terje Birkeland - bonde og lokallagsleiar

    25.07.16Terje BirkelandI desse dagar feirer Terje Birkeland, på Evje, 30 års jubileum som mjølkebonde. Ein positiv kar, og ein dugande gardbrukar, som ikkje vil byte arbeidsplass med nokon som helst. Lokallagsleiar i Evje & Hornnes Bondelag - og meir enn vanleg interessert i engelsk fotball. ( foto: øystein moi )
  • Sjefen - Naturligvis

    25.07.16Øyvind NeseØyvind Nese høyrer til dei som lyt utsetje sumarferien til hausten. Til nærare elgjakta. Dagleg leiar for landbruksmessa Naturligvis, på Evjemoen, held i desse dagar på med å leggje ned dei siste brikkene i eit puslespel som til slutt skal verte ei vellukka messe med 12 - 14000 skodelystne. (foto: øystein moi )
  • Korndag på Kvithamar

    25.07.16KorndagTrøndersk Kornutvalg arrangerte fagdag for korn for fagpersoner innen rådgivning og forvaltning på Nibio Kvithamar i juni i år. 15 personer fikk et innblikk i integrert plantevern, kornkvalitet og gjødsling med teori og markvandringer.

Blogg

 

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen